Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Kurs Prowadzący Strzelanie

Kurs Prowadzący Strzelanie

Szkolenie/ Kurs

W dniach 23-24.03.2024 r. ZKS Warszawa organizuje kurs umożliwiający uzyskanie uprawnień „prowadzącego strzelanie”. Absolwent kursu otrzyma dokument wydany przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego. Dokument jest ważny na terenie całego kraju.
Koszt szkolenia: 550 zł.
Członkowie Klubu będą mieli w tej cenie opłaconą legitymację.
Pozostałe osoby będą musiały wnieść indywidualną opłatę na konto PZSS. Koszt legitymacji 100 zł.
Zgłoszenia przyjmujemy pod tym adresem.

  1. Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) ukończyła 21 lat;

b) odbyła co najmniej 24- godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy przedlekarskiej

c) posiada:

  • patent strzelecki lub
  • pozwolenie na broń lub
  • dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera lub
  • dopuszczenie do posiadania broni i licencję sędziego lub
  • dopuszczenie do posiadania broni i licencję zawodnika

d) osoba nie spełniająca któregoś z warunków w pkt. C, może otrzymać uprawnienie prowadzącego strzelanie jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.


Zapraszamy !

1 komentarz do “Kurs Prowadzący Strzelanie”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook