Przejdź do treści
Strona główna » Stowarzyszenie » Składki członkowskie 2023 r.

Składki członkowskie 2023 r.

TABELA OPŁAT DLA CZŁONKÓW KLUBU

457 złOpłata pełna
(składka roczna 400 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł)
Składka podstawowa, uchwalona przez Zarząd. Wszyscy Członkowie Klubu nieposiadający praw do zniżek.
257 złOpłata ze zniżką za starty
(50% składki rocznej – 200 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł)
Dla osób, które w roku poprzedzającym okres składkowy uczestniczyły w minimum 12 startach w ramach zawodów organizowanych przez Klub. Tylko przy terminowej wpłacie tj. do 31 stycznia.
257 złOpłata dla osób powyżej 65 lat.
(50% składki rocznej – 200 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł)
Dotyczy osób w wieku powyżej 65 lat.
97 złOpłata ze zniżką za wiek i staż
(10% składki rocznej – 40 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł)
Dla osób w wieku powyżej 65 lat i o stażu w Klubie dłuższym niż 10 lat opłata członkowska wynosi 10% składki podstawowej.
50 złOpłata za licencję sportowąDla osób które przedłużają licencję sportową na kolejny rok oraz dla osób które o licencję występują po raz pierwszy.

TABELA OPŁAT DLA OSÓB WSTĘPUJĄCYCH DO KLUBU

450 złWpisoweJednorazowa opłata wnoszona razem z pierwszą składką członkowską.
Wysokość pierwszej wpłaconej składki członkowskiej zależy od terminu wstąpienia do Klubu:
457 złOpłata członkowska
(składka roczna 400 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł)
100 % składki podstawowej – dla przyjętych do Klubu w I kwartale danego roku
357 złOpłata członkowska
(75% składki rocznej 300 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł)
75 % składki podstawowej – dla przyjętych do Klubu w II kwartale danego roku
257 złOpłata członkowska
(50% składki rocznej  200 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł)
50 % składki podstawowej – dla przyjętych do Klubu w III kwartale danego roku
157 złOpłata członkowska
(25% składki rocznej  100 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł)
25 % składki podstawowej – dla przyjętych do Klubu w IV kwartale danego roku

 TABELA OPŁAT DLA ZAWODNIKÓW SEKCJI MŁODZIEŻOWYCH (karabin i pistolet)

55 złWpisoweJednorazowa opłata wnoszona razem z pierwszą składką członkowską
100 złOpłata pełna
(1/4 składki podstawowej – zawodnicy Sekcji Wyczynowej (pistolet, karabin) i osoby niepełnoletnie )
Składka podstawowa, uchwalona przez Zarząd
Facebook