Przejdź do treści
Strona główna » Stowarzyszenie » Jak wstąpić do klubu

Jak wstąpić do klubu

  • Na początek zapraszamy na STAŻ, podczas którego dowiesz się podstaw strzelectwa sportowego oraz jak bezpiecznie posługiwać się bronią, jak obsługiwać broń, jakie są rodzaje broni.
  • W celu rozpoczęcia stażu należy zgłosić się do instruktorka, na recepcję lub do biura celem rejestracji. Otrzymasz kartę szkoleń i możesz już wykupić pierwsze strzelania.
  • Staż kandydacki może być prowadzony wyłącznie przez instruktorów będących pracownikami ZKS Warszawa.
  • W ramach stażu kandydackiego wymagane jest odbycie 12 strzelań z różnego rodzaju broni: 4 strzelania z broni bocznego zapłonu, 4 strzelania z broni centralnego zapłonu, 2 strzelania z karabinu oraz 2 strzelania ze strzelby. Każdorazowo strzelanie jest zaliczane przez instruktora prowadzącego dany trening.
  • Po pozytywnym zakończeniu stażu Kandydat w celu wstąpienia do klubu powinien w biurze klubu złożyć deklaracją członkowską wraz z aktualnym zdjęciem, wnieść opłatę wpisową w wysokości 450,00 zł oraz składkę członkowską w celu wyrobienia legitymacji. Wysokość składki jest proporcjonalna do terminu w jakim się zapiszesz. Od tej pory jesteś już członkiem Klubu ZKS Warszawa i możesz korzystać ze zniżek jakie przysługują członkom naszego Klubu.
  • Możesz: również już brać udział w zawodach organizowanych przez Klub, wynik będzie w klasyfikacji na razie ujęty jako PK (poza klasyfikacją). Taki stan rzeczy będzie aż do uzyskania przez Ciebie licencji sportowej PZSS (Polski Związek Strzelectwa Sportowego). W tym celu należy najpierw wziąć udział w szkoleniu na patent, zdać egzamin na patent, a następnie wystąpić do PZSS o wydanie licencji. Do egzaminu na patent możesz przystąpić miesiąc od dnia wstąpienia do klubu zgodnie z przepisami PZSS.
Facebook