Przejdź do treści
Strona główna » Oferta » Promocje

Promocje

PROMOCJA URODZINOWA


Solenizant – zakup wszystkich pakietów treningowych wg cennika dla Członków ZKS.
Osoby towarzyszące – 10% rabatu na zakup wszystkich pakietów treningowych
DO SKORZYSTANIA Z PROMOCJI UPRAWNIENI SĄ: Goście klubu ZKS do 7 dni kalendarzowych włącznie od daty urodzin wraz z osobami towarzyszącymi

WARUNKIEM SKORZYSTANIA Z PROMOCJI JEST OKAZANIE DOKUMENTU ZE ZDJĘCIEM POTWIERDZAJĄCEGO DATĘ URODZENIA


PROMOCJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Zakup wszystkich pakietów treningowych wg cennika dla Członków ZKS

DO SKORZYSTANIA Z PROMOCJI UPRAWNIENI SĄ: Goście klubu ZKS z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

WARUNKIEM KORZYSTANIA Z PROMOCJI JEST OKAZANIE WAŻNEJ LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ


PROMOCJA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

10 % RABATU NA KAŻDY ZAKUPIONY ZESTAW TRENINGOWY

DO KORZYSTANIA Z PROMOCJI UPRAWNIENI SĄ: funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Straży Ochrony Kolei, Straży Parku, inspektorzy i pracownicy kontroli skarbowej, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, strażnicy Straży Gminnych (Miejskich), Państwowej Straży Rybackiej, Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Leśnej, Straży Marszałkowskiej, żołnierze Sił Zbrojnych RP oraz kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej.

WARUNKIEM KORZYSTANIA Z PROMOCJI JEST OKAZANIE WAŻNEJ LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ  
Facebook