Przejdź do treści
Strona główna » Oferta » Nabór młodzieży

Nabór młodzieży

Sekcja Młodzieżowa ZKS Warszawa

Konkurencje Olimpijskie – Pistolet, Karabin

Terminy treningów:

Pisotolet: Pn Śr – 14:00-16:15 Wt Czw Pt -15:00-17:00

Karabin Pn Śr Pt 16:00 – 18:00 Wt, Czw 17:00 – 19:00

Kadra szkoleniowa:

Rafał Krauz, Kaja Kamieniecka – Karabin

Rafał Brzozowski – Pistolet

Prowadzimy ciągły nabór młodzieży, do sekcji karabinowej od 11 r.ż., do sekcji pistoletowej od 12 r.ż.

Zapewniamy sprzęt niezbędny do szkolenia,

Sekcja realizuje projekt „Strzeleckie zajęcia sportowe” dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” w zadaniu „ Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe”.

Sekcja współpracuje ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie poprzez realizację zajęć dla uczniów w klasie o profilu „Strzelectwo Sportowe”.

Uczestniczymy w zawodach organizowanych w ramach ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego oraz międzynarodowych zajmując czołowe miejsca. Reprezentanci ZKS są powoływani do Kadry Narodowej.

Informacje i zapisy w siedzibie Klubu ul. Marymoncka 42 Warszawa,
pod nr tel. 22 834 41 08 lub 0 691 34 41 08
e-mail: biuro@zks.waw.pl

ZAPRASZAMY

Facebook